Tarieven gitaarles


Privéles

€85 per maand


Lesduur: 30 minuten

Lessen: 1 per week

€125 per maand


Lesduur: 45 minuten

Lessen: 1 per week

€50 per maand


Lesduur: 30 minuten

Lessen: 1 per 2 weken

€70 per maand


Lesduur: 45 minuten

Lessen: 1 per 2 weken

€85 per maand


Lesduur: 60 minuten

Lessen: 1 per 2 weken

Groepsles

€50 per persoon per maand


Lesduur: 30 minuten

Personen: 2

Lessen: 1 per week

€75 per persoon per maand


Lesduur: 45 minuten

Personen: 2

Lessen: 1 per week

Losse / incidentele les

€30 per les


Lesduur: 30 minuten

€45 per les


Lesduur: 45 minuten

Les overeenkomst

De opzegtermijn is 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

Bij verhindering van een les dient de leerling dit zo spoedig mogelijk te melden.

Bij verzuim van de leerling blijft lesgeld verschuldigd, hiervan wordt alleen afgeweken als opzegging plaatsvindt op grond van medisch advies. Hierbij dient dan een originele verklaring van de behandelend geneeskundige te worden overlegd.

Bij verzuim van de docent wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het lesgeld vanaf de 1e niet genoten les gerestitueerd. Bij ander verzuim worden de lessen ingehaald, danwel verrekend.

Het lesgeld dient voor de 1ste van de maand voldaan te zijn. Indien betaling niet op tijd plaatsvindt, vervalt het recht op gitaarles, de betalingsplicht blijft echter bestaan. De lessen worden hervat na voldoening van het achterstallige lesgeld.

Zie verder de les overeenkomst.